پنج‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1391

شعری در مدح جورج کلونی

می توانستم اکبری باشم یا اصغری 

کاپلسون باشم یا جیسمون 

می توانستم در اصفهان به دنیا آمده باشم 

یا در کرمان 

شاید در نیویورک و بعید نبود در کرکوک 

می توانستم سیاه باشم 

یا از کودکی سیاه کردن را بیاموزم 

می‌توانستم موهایی بلوند داشته باشم 

یا چیزی شبیه جورج کلونی... 

اما به طرز عجیبی شدم سجاد صاحبان زند 

و گریزی نیست تا مرگ 

درست شبیه دندانی که می پوسد  

یا پوستی که چین می خورد. 

به طرز عجیبی اینجام.  

و همینم.

 

۱۸ فروردین ۹۱